PN-EN IEC 61400-12-2:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-2: Parametry energetyczne turbozespołów wiatrowych wytwarzających energię elektryczną z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli

Zakres

W niniejszej części IEC 61400-12 opisano procedurę weryfikacji charakterystyk parametrów energetycznych pojedynczego produkującego energię elektryczną turbozespołu wiatrowego o osiach poziomych, który nie jest uważany za mały turbozespół wiatrowy zgodnie z IEC 61400-2. Niniejsza norma powinna być stosowana, gdy szczególne warunki eksploatacyjne lub kontraktowe nie spełniają wymagań przedstawionych w IEC 61400-12-1. Procedura ta może być stosowana dla oceny parametrów energetycznych poszczególnych turbozespołów w poszczególnych lokalizacjach, ale podobnie ta metodyka może być zastosowana do ogólnego porównywania różnych modeli turbozespołów lub ich różnych konfiguracji.
Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie jednolitej metodologii pomiaru, analizy i raportowania charakterystyk parametrów energetycznych dla poszczególnych turbin wiatrowych wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem metod anemometrii gondoli. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do turbin wiatrowych o poziomej osi obrotu i wystarczających rozmiarów, aby anemometr zamontowany na gondoli nie wpływał znacząco na przepływ przez wirnik turbiny i wokół gondoli, a tym samym nie wpływał na osiągi turbiny wiatrowej. Intencją niniejszego dokumentu jest wykorzystanie metod przedstawionych w tym dokumencie, gdy wymagania określone w IEC 61400-12-1 nie są wykonalne. Zapewni to, że wyniki będą tak spójne, dokładne i powtarzalne, jak to możliwe w ramach obecnego stanu techniki w zakresie oprzyrządowania i technik pomiarowych.
W niniejszym dokumencie określono w jaki sposób charakteryzować parametry energetyczne turbozespołu wiatrowego w postaci pochodzącej z pomiaru krzywej mocy i oszacowanej AEP. Przedstawiono wytyczne dotyczące rozważań dotyczących niepewności związanych z parametrami energetycznymi próbki testowanych turbin w porównaniu z parametrami energetycznymi wszystkich turbin w farmie wiatrowej. Podano również wytyczne dotyczące oceny niepewności złożonej w przypadku, gdy testowanych jest wiele turbozespołów.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-12-2:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-2: Parametry energetyczne turbozespołów wiatrowych wytwarzających energię elektryczną z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli
Data publikacji 12-06-2023
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-12-2:2022 [IDT], IEC 61400-12-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12 - wersja angielska
ICS 27.180