PN-EN IEC 61340-4-3:2018-04 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie

Zakres

W niniejszej części IEC 61340 opisano metodę badań do wyznaczania rezystancji elektrycznej obuwia (buty, klapki lub trzewiki) używanego do kontrolowania potencjału elektrostatycznego na ludziach. Niniejszy dokument jest odpowiedni do stosowania zarówno przez producenta obuwia, jak też przez użytkownika końcowego. Opisana metoda pomiaru rezystancji elektrycznej samego obuwia służy jako badanie kwalifikacyjne lub badanie odbiorcze nowego obuwia, lub do badań okresowych obuwia używanego.

Pomimo tego, że w niniejszym dokumencie nie podano wymagań dotyczących bezpieczeństwa osobistego, wymagania odnoszące się do obuwia używanego zgodnie z zakresem niniejszego dokumentu, we wszystkich miejscach pracy, regulują lokalne ustawowe wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa całego personelu.

Obuwie izolacyjne nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu, mimo że podane techniki pomiaru rezystancji elektrycznej mogą mieć zastosowanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61340-4-3:2018-04 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie
Data publikacji 04-07-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN IEC 61340-4-3:2018 [IDT], IEC 61340-4-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61340-4-3:2003 - wersja polska
ICS 17.220.20, 61.060