PN-EN IEC 60730-2-14:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych

Zakres

Niniejsza część 2-14 ma zastosowanie do siłowników elektrycznych przeznaczonych do stosowania wewnątrz sprzętu, na sprzęcie albo w połączeniu ze sprzętem do użytku domowego i podobnego. Sprzęt może być o zasilaniu elektrycznym, gazowym, olejowym, paliwem stałym, cieplną energią słoneczną i z tym podobnych źródeł albo ich kombinacji. UWAGA 1. W niniejszej normie słowo „sprzęt” oznacza „urządzenie i sprzęt”. PRZYKŁAD 1 Siłowniki elektryczne do urządzeń objętych zakresem IEC 60335.Ta Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do regulatorów przeznaczonych do automatyzacji budynków w granicach objętych zakresem ISO 16484. Niniejsza Część 2-14 ma także zastosowanie do automatycznych regulatorów elektrycznych do sprzętu, który może być stosowany w powszechnym użyciu, takiego jak sprzęt przeznaczony do używania w sklepach, biurach, szpitalach, gospodarstwach rolnych, oraz do urządzeń komercyjnych i przemysłowych. PRZYKŁAD 2 Regulatory do sprzętu do zaopatrywania komercyjnego, ogrzewania i klimatyzacji. Niniejsza Część 2-14 ma także zastosowanie do indywidualnych siłowników elektrycznych wykorzystywanych jako część systemu sterowania lub regulatorów mechanicznie zintegrowanych z regulatorami wielofunkcyjnymi mającymi wyjścia nieelektryczne. PRZYKŁAD 3 Montowane niezależnie zawory wodne, regulatory w systemach sieci inteligentnych oraz regulatory przeznaczone do systemów automatyzacji budynków objętych zakresem ISO16484-2. Niniejsza część 2-14 nie ma zastosowania do automatycznych regulatorów elektrycznych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowych urządzeń przetwórczych, chyba że wyraźnie została wymieniona w stosownej części 2 normy na sprzęt.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60730-2-14:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN IEC 60730-2-14:2019 [IDT], IEC 60730-2-14:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60730-2-14:2004 - wersja polska, PN-EN 60730-2-14:2004/A11:2005 - wersja polska, PN-EN 60730-2-14:2004/A2:2009 - wersja angielska
ICS 97.120