PN-EN IEC 60695-7-2:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 7-2: Toksyczność lotnych produktów spalania -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie

Zakres

Niniejsza część IEC 60695-7 zawiera krótkie podsumowanie metod badań, które są powszechnie stosowane w ocenie toksyczności lotnych produktów spalania. Zawiera specjalne spostrzeżenia na temat ich związku z rzeczywistymi scenariuszami pożaru oraz zalecenia dotyczące ich stosowania.
Wskazuje, które testy dostarczają danych dotyczących potencjału toksyczności, które są istotne w rzeczywistych scenariuszach pożaru i które są odpowiednie do zastosowania w ocenie zagrożenia pożarowego i inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
Wykazu metod badań nie należy uważać za wyczerpujący.
Niniejsze podsumowanie nie może być stosowane zamiast opublikowanych norm, które są jedynymi ważnymi dokumentami referencyjnymi.
Niniejsza podstawowa publikacja dotycząca bezpieczeństwa jest przeznaczona do wykorzystania przez komitety techniczne przy przygotowywaniu norm zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku IEC 104 i Przewodniku
ISO / IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody badań lub warunki badań, podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane albo włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60695-7-2:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 7-2: Toksyczność lotnych produktów spalania -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie
Data publikacji 12-07-2022
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60695-7-2:2021 [IDT], IEC 60695-7-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-7-2:2012 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40