PN-EN IEC 60695-4:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 4: Terminologia dotycząca prób ogniowych wyrobów elektrotechnicznych

Zakres

Określone w niniejszej części normy IEC 60695 terminy i definicje stosuje się do prób ogniowych wyrobów elektrotechnicznych. Niniejsza publikacja, dotycząca podstawowych aspektów bezpieczeństwa, jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne w trakcie opracowywania norm dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, publikacji dotyczących podstawowych aspektów bezpieczeństwa. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji dotyczącej bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60695-4:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 4: Terminologia dotycząca prób ogniowych wyrobów elektrotechnicznych
Data publikacji 11-03-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60695-4:2021 [IDT], IEC 60695-4:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-4:2012 - wersja angielska
ICS 01.040.13, 29.020, 13.220.40