PN-EN IEC 60331-1:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 1: Metoda badania odporności na ogień i udar mechaniczny kabli i przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 0,6/1,0 kV i o średnicy zewnętrznej większej niż 20 mm w temperaturze co najmniej 830°C

Zakres

Niniejsza część IEC 60331 określa metodę badawczą dotyczącą kabli i przewodów, które powinny utrzymywać ciągłość obwodu podczas poddawania ich działaniu ognia i udaru mechanicznego w określonych warunkach.

Niniejszy dokument dotyczy kabli i przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 600 V/1000 V, w tym na napięcie znamionowe poniżej 80 V, metalowych kabli i przewodów telekomunikacyjnych oraz kabli światłowodowych.

Jest on przeznaczony do badania kabli i przewodów o średnicy zewnętrznej większej niż 20 mm.

Kable i przewody o mniejszej średnicy należy badać przy użyciu aparatury oraz w zgodzie z procedurą i wymaganiami podanymi w IEC 60331-2.

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące określonego punktu podatnego na awarię, układu kontroli ciągłości, próbki badawczej, procedury badawczej i sprawozdania z badania, dotyczącego kabli elektroenergetycznych i sterowniczych o napięciu znamionowym do 600 V/1000 V włącznie. Szczegóły dotyczące określonego punktu podatnego na awarię, układu kontroli ciągłości, próbki badawczej, procedury badania i sprawozdania z badania dotyczące kabli metalowych, kabli telekomunikacyjnych i światłowodowych nie są podane w normie IEC 60331-1.

Mimo że zakres normy jest ograniczony do kabli i przewodów o napięciu znamionowym do 0,6/1,0 kV włącznie, procedura może być stosowana, za zgodą producenta i nabywcy, do kabli i przewodów na napięcie znamionowe do 1,8/3 (3,3) kV włącznie, pod warunkiem użycia odpowiednich bezpieczników.

Załącznik A przedstawia metodę sprawdzenia palnika i systemu kontroli stosowanego w badaniu.

Określono wymagania dotyczące identyfikacji, która może być opcjonalnie oznaczona na kablu w celu potwierdzenia zgodności z niniejszym dokumentem.

UWAGA - Badanie podane w niniejszej normie może obejmować zastosowanie niebezpiecznych napięć i temperatur. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec ryzyku porażenia, poparzenia, pożaru i wybuchu, które mogą się z tym wiązać, a także przed wszelkimi szkodliwymi oparami, które mogą powstać.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60331-1:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 1: Metoda badania odporności na ogień i udar mechaniczny kabli i przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 0,6/1,0 kV i o średnicy zewnętrznej większej niż 20 mm w temperaturze co najmniej 830°C
Data publikacji 03-06-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN IEC 60331-1:2019 [IDT], IEC 60331-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50362:2003 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 13.220.40