PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Załącznik do normy IEC 61386-1 wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie oznakowania oraz badań systemów rur do prowadzenia przewodów.
- Wprowadza obowiązek i sposób oznakowania ( symbol i częstość jego nanoszenia ) rozprzestrzeniania się płomienia.
- Wprowadza nową metodę sprawdzania trwałości oznakowania.
- Wprowadza modyfikację badania odporności na uderzenia.
- Wprowadza zmiany w zakresie badania wytrzymałości elektrycznej izolacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 26-08-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 61386-1:2008/A1:2019 [IDT], IEC 61386-1:2008/AMD1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.10