PN-EN IEC 60079-15:2019-06 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą rodzaju zabezpieczenia „n”

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 określa wymagania dotyczące konstrukcji, badań i znakowania urządzeń Ex grupy II o rodzaju zabezpieczenia „n” obejmujących: urządzenia uszczelnione „nC”, urządzenia uszczelnione hermetycznie „nC”, elementy nieinicjujące zapłonu „nC” oraz obudowy o ograniczonym oddychaniu „nR” przeznaczonych do stosowania w gazowych atmosferach wybuchowych. Niniejsza część IEC 60079 ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych, których znamionowe napięcie wejściowe nie przekracza 15 kV r.m.s AC lub DC, włączając w to sytuację gdzie wewnętrzne napięcie robocze wyrobu Ex przekracza 15 kV, na przykład startery lamp wyładowczych HID.
Niniejsza część IEC 60079 uzupełnia i zmienia wymagania ogólne IEC 60079-0, z wyjątkiem wskazanych w Tablicy 1. W przypadku gdy wymaganie niniejszej normy jest sprzeczne z wymaganiami IEC 60079-0, wymaganie niniejszej części IEC 60079 ma pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60079-15:2019-06 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą rodzaju zabezpieczenia „n”
Data publikacji 31-10-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN IEC 60079-15:2019 [IDT], IEC 60079-15:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-15:2010 - wersja angielska
ICS 29.260.20