PN-EN 9132:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące jakości kodu Data Matrix stosowanego do znakowania części

Zakres

W niniejszej normie określono jednolite wymagania jakościowe i techniczne odnoszące się do znakowania części metalowych przy użyciu „symboliki data matrix” w przemyśle lotniczym, kosmonautycznym i obronnym. W ISO/IEC 16022 określono ogólne wymagania (np. kodowane znaki danych, zasady korygowania błędów, algorytm dekodowania). Poza specyfikacją ISO/IEC 16022, przedmiotem wymagań niniejszej normy jest identyfikacja części przy użyciu tej symboliki w celu zapewnienia elektronicznego odczytu symboli.
Procesy znakowania objęte niniejszą normą są następujące:
– igłowe;
– laserowe;
– wytrawianie elektrochemiczne.
Inne procesy znakowania zostaną uwzględnione, jeśli będzie to wymagane.
Jeśli w biznesowych stosunkach umownych nie określono inaczej, przedsiębiorstwo odpowiedzialne za projektowanie części powinno określić miejsce znakowania kodem data matrix. Zalecane jest, aby w celu zapewnienia czytelności położenie symbolu umożliwiało optymalne oświetlenie ze wszystkich stron.
W niniejszej normie nie określono informacji, które powinny być kodowane.
1.1 Zasada
W niniejszej normie stosowane są następujące zasady:
– Zwrot „powinien, należy” wskazuje wymagania obowiązkowe;
– Zwrot „zaleca się” wskazuje wymagania, w odniesieniu do których w metodyce wykazywania zgodności dopuszczalne są pewne odstępstwa. Producentowi wybierającemu inne podejście do spełnienia wymagań „zaleca się” powinno umożliwić wykazanie, że jego podejście spełnia intencje znormalizowanych wymagań.
– Zwroty „typowy”, „przykład”, „informacyjnie” lub „np.” wskazują na sugestie podane wyłącznie jako wskazówki;
– Załączniki do niniejszego dokumentu mają charakter wyłącznie informacyjny i są przewidziane do stosowania jako wytyczne;
– Wymiary stosowane w niniejszej normie są następujące. Jeśli nie określono inaczej, po wymiarach w milimetrach metrycznych (mm) w nawiasie podane są w calach (in).

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9132:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące jakości kodu Data Matrix stosowanego do znakowania części
Data publikacji 20-04-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9132:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9132:2010 - wersja polska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70