PN-EN 9131:2016-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 9131:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólną definicję danych dotyczących niezgodności i dokumentacji niezgodności, które powinny być wymieniane między wewnętrznym/zewnętrznym dostawcą lub poddostawcą a klientem, w procesie przekazywania informacji o niezgodnościach wymagających podjęcia formalnych decyzji. Wymagania mają zastosowanie, częściowo lub w całości, podczas przygotowywania raportu o niezgodnościach wyrobu przekazywanego do właściciela lub operatora będących użytkownikami finalnego wyrobu (np. zespołu napędowego, samolotu, statku kosmicznego, śmigłowca) jeśli zostało to określone w umowie. Proces wymiany, koordynowania i zatwierdzania danych dotyczących niezgodności bywa różny w zależności od złożoności stosunków i porozumień między zaangażowanymi stronami. Informacje zawarte w niniejszej Normie Europejskiej mają charakter wytycznych, które dotyczą dostarczania i zarządzania danymi w procesie sprawnej komunikacji. Głównym celem jest dostarczenie definicji zestawu danych, które mogą być zintegrowane w dowolną formę komunikacji (np. elektroniczną wymianę danych, dostarczenie tradycyjnych formularzy papierowych). Raportowanie danych dotyczących niezgodności, w postaci elektronicznej lub tradycyjnej papierowej, zależy od zasad i warunków ustalonych w umowie. Obejmuje ono również, tam gdzie ma to zastosowanie, dostęp do danych podlegających przepisom eksportowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9131:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności
Data publikacji 09-03-2016
Data wycofania 22-12-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9131:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9131:2009 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN 9131:2020-12 - wersja angielska