PN-EN 9130:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Utrzymanie zapisów

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i wytyczne dotyczące utrzymania, przechowywania, odzyskiwania i udostępniania zapisów w międzynarodowym przemyśle lotniczym, kosmonautycznym i obronnym.
1.2 Zastosowanie
1.2. Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich dokumentów i utrzymywanych zapisów, obecnych i poprzednich wyrobów, wyprodukowanych stosując aktualne i poprzednie umowy biznesowe oraz obowiązujących wymagań ustawodawczych i wykonawczych.
2. Dokumenty zaleca się interpretować w najszerszym możliwym znaczeniu, tak aby obejmowały wszystkie zapisy, dane i informacje, w formie papierowej lub elektronicznej lub na filmie, w tym zewnętrznych dostawców działających we własnym imieniu.
3. Niektóre dokumenty mogą być przechowywane w postaci elektronicznej. Postać przechowywania dokumentów różni się w zależności od jurysdykcji i różni się w zależności od danego dokumentu. Niektóre kraje zalecają przechowywanie niektórych dokumentów w ich oryginalnej postaci, w postaci papierowej (np. protokoły zarządu, dokumenty opatrzone pieczęcią, dokumenty zaufania i oryginały dokumentów, które podlegają określonym wymaganiom prawnym…).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9130:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Utrzymanie zapisów
Data publikacji 21-12-2020
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9130:2020 [IDT]
ICS 03.120.10, 49.020