PN-EN 9103:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmiennością cech kluczowych

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument ma przede wszystkim zastosowanie do nowych części i wyrobów, które mają być wytwarzane w bieżącej fazie produkcji, ale może być również stosowany do części znajdujących się aktualnie w produkcji (np. produkcja, utrzymanie ruchu). Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich procesów produkcyjnych, które wpływają na zmienność KC, jak również do procesów utrzymania ruchu i obsługi, w których identyfikowane są KC. Ma on zastosowanie w organizacjach zajmujących się zespołami i wszystkimi poziomami części w zespole, aż do materiałów podstawowych, w tym odlewów i odkuwek, oraz do organizacji, które są odpowiedzialne za tworzenie cech projektowych wyrobu.
Proces nadzoru nad zmiennością rozpoczyna się od definicji wyrobu, zwykle zawartej w dokumentacji projektowej (np. model cyfrowy, rysunek techniczny, specyfikacja), która identyfikuje KC i prowadzi do procesu zarządzania zmiennością tych KC. Ten proces może być również stosowany do KC zidentyfikowanych przez producenta (np. KC procesu, KC wyrobu dodatkowego/zastępczego).
Producenci i ich podwykonawcy są odpowiedzialni za przekazanie wymagań normy tym zewnętrznym dostawcom, którzy tworzą cechy projektowe oraz prowadzą produkcję i usługi, żeby zapewnić zgodność KC z wymaganiami klienta.
1.2 Cel
Niniejszy dokument został opracowany w celu usprawnienia procesów produkcji i utrzymania ruchu poprzez odpowiednie planowanie i skuteczne zarządzanie zmiennością KC. To nastawienie ma na celu poprawę jednorodności (mniejsza zmienność lub minimalna zmienność KC wyrobu) i poprawę prawdopodobieństwa akceptacji wyrobu końcowego.
UWAGA Kontrola KC wyrobu lub procesu według niniejszego dokumentu nie stanowi ani nie oznacza akceptacji wyrobu końcowego. Jeśli zarządzanie zmiennością, zgodnie z niniejszym dokumentem, ma być częścią decyzji o odbiorze, wymagania powinny być określone w odpowiednim planie odbioru wyrobu lub umowie.
1.3 Zasada
W niniejszej normie stosowane są następujące zasady:
‒ „powinien”, oznacza wymaganie;
‒ „zaleca się” oznacza zalecenie;
‒ „dopuszcza się" oznacza dopuszczenie i
‒ „może" wskazuje na możliwość lub zdolność.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9103:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmiennością cech kluczowych
Data publikacji 25-04-2024
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9103:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9103:2015-02 - wersja angielska, PN-EN 9103:2015-02/AC:2016-01 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70