PN-EN 868-9:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań i dane dotyczące niepowlekanych włóknin z poliolefin, stosowanych do systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych przeznaczonych do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia. W niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i dane, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszym dokumentem, inne niż wymagania ogólne określone w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2.
W niniejszej części 868 określono materiały, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 868-9:2019-01/Ap1:2019-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN 868-9:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 29-01-2019
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-9:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-9:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 868-9:2019-01/Ap1:2019-11E