PN-EN 845-3+A1:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące zbrojenia do spoin wspornych muru, w murach sprawdzanych obliczeniowo (patrz 5.2.1) i nie sprawdzanych obliczeniowo (patrz 5.2.2).
Gdy wyroby są przeznaczone do stosowania w ścianach szczelinowych, niniejsza Norma Europejska obejmuje jedynie właściwości użytkowe sitek jako zbrojenia do spoin wspornych, a nie ich właściwości użytkowych jak i kotwi spinających warstwy w poprzek szczeliny.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
a) wyrobów w postaci pojedynczych wkładek lub prętów;
b) wyrobów wykonanych z innych materiałów niż wyszczególnione gatunki austenitycznej stali nierdzewnej, austenitycznej ferrytycznej stali nierdzewnej, cynkowanych blach stalowych lub cynkowanych drutów stalowych z powłokami organicznymi lub bez nich.
UWAGA: Załącznik ZA dotyczy jedynie siatek spajanych, przeznaczonych do murów sprawdzanych obliczeniowo zgodnie z 5.2.1, gdy nie są znane uregulowania wymagań dotyczących wyrobów należących do tej rodziny i przeznaczonych do murów nie sprawdzanych obliczeniowo

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 845-3+A1:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
Data publikacji 04-10-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 845-3:2013+A1:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 845-3:2013-10 - wersja angielska
ICS 91.060.10, 91.080.30