PN-EN 12190:2000 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej

Zakres

Opisano metodę oznaczania wytrzymałości na ściskanie zapraw, o spoiwie hydraulicznym i polimerowym, oraz betonów naprawczych o maksymalnym wymiarze ziarna kruszywa 8 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12190:2000 - wersja polska
Tytuł Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej
Data publikacji 03-07-2000
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 12190:1998 [IDT]
ICS 91.080.40, 91.100.10, 91.100.30