PN-EN 50065-2-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 2-1: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz, stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

Zakres

Zdefiniowano wartości graniczne i metody badań odporności urządzeń komunikacyjnych i systemów wykorzystujących sieć elektroenergetyczną do przesyłania sygnałów (MCES) w zakresie częstotliwości od 95 KHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym. Te badania i wartości graniczne odnoszą się jedynie do istotnych wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i odporności, gdyż uwzględniono jedynie zaburzenia krytyczne i zaburzenia przewodzone wąskopasmowe, występujące podczas działania tego typu urządzeń. W podanych poziomach odporności nie uwzględniono mogących wystąpić przypadków ekstremalnych, gdyż prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest znikomo małe. W załączniku normatywnym A podano metodę badań i schemat układu badawczego

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50065-2-1:2005P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-2-1:2005 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 2-1: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz, stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Data publikacji 03-03-2005
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-2-1:2003 [IDT], EN 50065-2-1:2003/corrigendum Aug. 2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50065-2-1:2003 - wersja angielska
ICS 33.040.30, 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50065-2-1:2005/A1:2006P, PN-EN 50065-2-1:2005/A1:2006E