PN-EN 50065-2-1:2005/A1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 2-1: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz, stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

Zakres

W rozdziale 2 zmieniono część powołań normatywnych, usunięto definicję 3.7 publicznej sieci zasilającej, wprowadzono uwagę dotyczącą tytułu tablicy 2 oraz zmiany w tablicach 3, 4 i 6, dodano nową tablicę 5 dotyczącą odporności portu uziemiającego, w punkcie 7.2.2 zmieniono numer tablicy z 5 na 6, w załączniku A usunięto drugi akapit

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-2-1:2005/A1:2006 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 2-1: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz, stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Data publikacji 21-09-2006
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-2-1:2003/A1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
ICS 33.040.30, 33.100.20