PN-EN 81-80:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodologię poprawy bezpieczeństwa dźwigów użytkowanych w celu osiągnięcia równoważnego poziomu bezpieczeństwa, jak dla nowo instalowanych dźwigów, poprzez zastosowanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa.
UWAGA: Ze względu na sytuacje, takie jak konstrukcja budynku itp. może nie być możliwe we wszystkich przypadkach osiągnięcie bezpieczeństwa zgodnego z aktualnym stanem wiedzy.
Niniejszy dokument dotyczy zainstalowanych na stałe dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych, z napędem ciernym, bębnowym/łańcuchowym lub hydraulicznym, obsługujących określone poziomy przystanków, posiadających kabinę przeznaczoną do transportu osób lub osób i towarów, poruszającą się wzdłuż prowadnic odchylonych od pionu nie więcej niż 15°.
Niniejszy dokument dotyczy poprawy bezpieczeństwa dźwigów użytkowanych dla:
a) pasażerów;
b) personelu konserwującego i kontrolującego;
c) osób znajdujących się poza szybem, przestrzenią(-niami) zespołu napędowo-sterującego i linownią(-niami) (ale w ich bezpośrednim otoczeniu);
d) innych osób uprawnionych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
e) dźwigów z napędami innymi niż wymienione powyżej;
f) urządzeń do podnoszenia, takich jak: dźwigi okrężne, wyciągi górnicze, dźwigi teatralne, urządzenia z automatycznym załadunkiem, wyciągi towarowe, dźwigi i wyciągi budowlane do prac w miejscach publicznych, urządzenia wyciągowe statków, morskich platform poszukiwawczych lub wiertniczych, urządzeń do montażu i konserwacji;
g) instalacji, w których odchylenie prowadnic od pionu przekracza 15°;
h) urządzeń podnoszących o prędkości nominalnej nie większej niż 0,15 m/s;
i) bezpieczeństwa podczas transportu, montażu, napraw i demontażu dźwigów.
Jednak, niniejszy dokument może być wykorzystany jako podstawa odniesienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 81-80:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych
Data publikacji 10-12-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-80:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-80:2005 - wersja polska
ICS 91.140.90