Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy przeciwpyłowych filtrów powietrza do wentylacji ogólnej. Filtry klasyfikowane są zgodnie z ich parametrami, mierzonymi z zastosowaniem opisanej w niniejszej normie procedury badawczej. Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania, jakie powinny spełniać przeciwpyłowe filtry powietrza. W normie opisano metody badawcze oraz stanowisko badawcze do mierzenia parametrów filtru. Aby uzyskać wyniki do porównania i klasyfikacji, przeciwpyłowe filtry powietrza są badane dwoma syntetycznymi aerozolami: drobnym aerozolem do pomiaru skuteczności filtracji w funkcji wymiaru cząstek w zakresie od 0,2 ?m do 3,0 ?m, oraz grubym aerozolem do uzyskania informacji o chłonności pyłowej i - w przypadku wstępnych filtrów - skuteczności filtracji w odniesieniu do grubego pyłu obładowującego (zatrzymanie pyłu). Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej stosuje się do badania filtrów powietrza o początkowej skuteczności filtracji mniejszej niż 98 % w odniesieniu do cząstek 0,4 ?m. Filtry powinny być badane przy strumieniu powietrza pomiędzy 0,24 m3/s (850 m3/h) i 1,5 m3/s (5 400 m3/h). Na podstawie wartości parametrów filtracyjnych określonych podczas badań zgodnie z niniejszą normą nie można przewidywać ilościowo wartości parametrów filtracyjnych tych filtrów w warunkach rzeczywistych w odniesieniu do skuteczności i ich okresu użytkowania. Inne czynniki wpływające na parametry filtracyjne, które powinny być brane pod uwagę, są. opisane w Załączniku A (normatywnym) i Załączniku B (informacyjnym).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 779:2012 - wersja angielska
Tytuł Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych
Data publikacji 15-06-2012
Data wycofania 31-01-2017
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 779:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 779:2005 - wersja polska
ICS 91.140.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16890-1:2017-01 - wersja angielska, PN-EN ISO 16890-2:2017-01 - wersja angielska, PN-EN ISO 16890-3:2017-01 - wersja angielska, PN-EN ISO 16890-4:2017-01 - wersja angielska, PN-EN ISO 16890-1:2017-01 - wersja polska