PN-EN 62817:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy fotowoltaiczne -- Kwalifikacja konstrukcji urządzeń śledzących położenie słońca

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa jest normą kwalifikującą konstrukcję urządzeń śledzących położenie słońca stosowanych w systemach fotowoltaicznych, ale może być również wykorzystana dla innych zastosowań związanych z energią słoneczną. Norma definiuje procedury testowe zarówno dla zasadniczych elementów, jak również dla układu śledzącego jako całości. W niektórych przypadkach procedury testowe opisują metody pomiaru i/lub wyliczeń parametrów, które powinny znaleźć się w specyfikacji technicznej urządzenia śledzącego. W innych przypadkach procedury testowe określają rezultat w postaci kryteriów przeszedł / nie przeszedł. Cel niniejszej normy kwalifikującej konstrukcję jest dwojaki. Pierwszy to taki, że dokument upewnia użytkownika określonego urządzenia śledzącego, że parametry podane w jego specyfikacji technicznej zostały zmierzone z wykorzystaniem metod, które są spójne i akceptowane przez producentów. To z kolei zapewnia nabywcom rzetelną podstawę do porównania i wyboru urządzenia śledzącego najwłaściwszego dla jego potrzeb. Niniejsza norma zapewnia szeroko stosowane w przemyśle definicje i parametry dla urządzeń służących do śledzenia położenia słońca. Każdy dostawca posiada w ten sposób możliwość zaprojektowania, zbudowania i określenia funkcjonalnych parametrów i dokładności urządzenia w oparciu o zunifikowane definicje. To pozwala na spójność w określeniu wymagań dotyczących zakupu poprzez porównanie oraz weryfikację jakości produktów pochodzących od różnych dostawców. Drugi cel niniejszej normy to taki, aby dzięki opracowanym testom zakończonymi wynikiem przeszedł/ nie przeszedł można było odróżnić konstrukcje podatne na poważne uszkodzenia już w początkowej fazie eksploatacji, od tych zbudowanych solidnie, które poradzą sobie w warunkach pracy zgodnie ze specyfikacją producenta. Testy mechaniczne i środowiskowe opisane w niniejszej normie zostały opracowane w celu określenia możliwości pracy urządzenia śledzącego w zmieniających się warunkach jak również jego zdolności przetrwania w warunkach ekstremalnych. Testy mechaniczne nie mają na celu oceny projektu samej struktury mechanicznej urządzeń oraz projektu fundamentu, gdyż ten rodzaj oceny jest przedmiotem lokalnych przepisów, zależy od rodzaju gruntu oraz innych lokalnych wymogów.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62817:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy fotowoltaiczne -- Kwalifikacja konstrukcji urządzeń śledzących położenie słońca
Data publikacji 12-05-2015
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 62817:2015 [IDT], IEC 62817:2014 [IDT]
ICS 27.160
Elementy dodatkowe PN-EN 62817:2015-05/A1:2018-02E