PN-EN 62052-21:2010/A1:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 21: Urządzenia do sterowania taryfami i obciążeniem

Zakres

Celem niniejszej zmiany jest identyfikacja i usunięcie z IEC 62052-21:2004 wszystkich wymagań i badań dotyczących bezpieczeństwa, które zostają rozszerzone i zastąpione kompletnym zestawem wymagań i badań w IEC 62052-31:2015. W Załączniku A zastąpiono istniejący tekst i Rysunek A.1 przez: Patrz IEC 62052-31:2015, 1.4.1 c) i 1.4.2 c). W Załączniku E zastąpiono istniejącą Tablicę E1 nową tablicą. Ponadto wprowadzono zmianę w Załączniku F – powołanie się na IEC 62058-11:2008 zamiast na IEC 60410, która została wycofana.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62052-21:2010/A1:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 21: Urządzenia do sterowania taryfami i obciążeniem
Data publikacji 14-04-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62052-21:2004/A1:2017 [IDT], IEC 62052-21:2004/AMD1:2016 [IDT]
ICS 91.140.50