PN-EN 61968-6:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 6: Interfejsy dla utrzymywania i budowy

Zakres

IEC 61968 standard, jako całość, definiuje interfejsy do głównych elementów architektury interfejsu systemów dystrybucji w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej. Część 1: Architektura interfejsu i ogólne zalecenia, identyfikuje i określa wymogi w zakresie standardowych interfejsów opartych na modelu referencyjnym interfejsu (MRI). Części 3 do 9 normy IEC 61968 definiują interfejsy istotne dla każdej z głównych funkcji biznesowych opisanych przez Model Referencyjny Interfejsu. Jak opisano w IEC 61968, istnieje wiele rozproszonych komponentów aplikacji używanych do zarządzania elektrycznymi sieciami dystrybucyjnymi. Możliwości te obejmują monitorowanie i kontrolę urządzeń dostarczania energii, zarządzania i procesów w celu zapewnienia niezawodności systemu, zarządzania popytem, zarządzania przerwami, organizacją pracy, automatycznym planowaniem, odczytem liczników, kontrolą mierników i zarządzanie obiektami. Ten zestaw standardów jest ograniczony do definicji interfejsów i aplikacji urządzeń. Przewiduje on interoperacyjność różnych systemów informatycznych, platform i języków programowania. Metody i technologie użyte do wdrożenia funkcjonalności i interfejsów są poza zakresem tych norm. W standardach jest określony jedynie sam interfejs.
Niniejszy dokument jest częścią 6 standardu IEC 61968 i zawiera informacje o zestawie typów komunikatów, które mogą być wykorzystywane do wspierania funkcji biznesowych związanych z utrzymaniem i budową. Typowe zastosowanie typów komunikatów zdefiniowanych w części 6 obejmuje planowanie, utrzymanie, nieplanowane konserwacje, warunki utrzymania, zarządzanie pracą, obsługą nowych wniosków itp.
Typy wiadomości zdefiniowane w innych częściach IEC 61968 mogą być również istotne w tych przypadkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61968-6:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 6: Interfejsy dla utrzymywania i budowy
Data publikacji 24-06-2016
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61968-6:2016 [IDT], IEC 61968-6:2015 [IDT]
ICS 33.200