PN-EN 61968-3:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61968-3:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 3: Interfejsy do prowadzenia ruchu sieci

Zakres

Specyfikuje zawartość informacji zestawu typów wiadomości, które mogą być użyte do wsparcia szeregu funkcji biznesowych związanych z operacjami sieciowymi. Typowe zastosowanie typów wiadomości zdefiniowanych w tej części zawierają akwizycję danych przez systemy zewnętrzne, separowanie zakłóceń, odbudowę po zakłóceniach, zarządzanie awariami, eksploatację obiektu, uruchamianie obiektu

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61968-3:2007 - wersja polska
Tytuł Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 3: Interfejsy do prowadzenia ruchu sieci
Data publikacji 24-01-2007
Data wycofania 30-08-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61968-3:2004 [IDT], IEC 61968-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61968-3:2005 - wersja angielska
ICS 33.200
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61968-3:2018-08 - wersja angielska