PN-EN 61000-4-39:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-39: Metody badań i pomiarów -- Pola radiowe w bliskiej odległości -- Badanie odporności

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 określa wymagania dotyczące odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdy są narażone na energię pola elektromagnetycznego promieniowanego przez użytkowane w bliskiej odległości nadajniki radiowe. Określa ona poziomy probiercze i wymagane procedury badawcze. Dotyczy zakresu częstotliwości od 9 kHz do 6 GHz. Rozpatrywane są urządzenia w instalacjach stacjonarnych narażane przez przenośne urządzenia nadawcze, urządzenia mobilne narażane przez stacjonarne urządzenia nadawcze i urządzenia przenośne narażane przez inne nadające urządzenia przenośne.
Celem niniejszego dokumentu jest ustanowienie wspólnego punktu odniesienia dla oceny dodatkowych wymagań dotyczących odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które narażone są na promieniowane pola elektromagnetyczne RF od źródeł w bliskich odległościach. Jest zrozumiałe, że niniejsza część IEC 61000 nie zastępuje podstawowych wymagań dotyczących odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, na energię pola elektromagnetycznego podanych w IEC 61000-4-3 i innych częściach IEC 61000 i że ma zastosowanie tylko wtedy, gdy urządzenie lub system są narażane przez źródła zaburzeń w bliskiej odległości.
W kontekście tej części "bliska odległość" ogólnie odnosi się do odległości rozdzielającej źródło i urządzenie narażane mniejszej lub równej 200 mm dla częstotliwości wyższych niż 26 MHz i 500 mm dla częstotliwości niższych niż 26 MHz.
Metody badawcze udokumentowane w niniejszej części IEC 61000 opisują jednolite metody oceny odporności danego urządzenia lub systemu na zdefiniowane zjawisko w danym zakresie częstotliwości. Komitety ds. wyrobów powinny rozważyć przydatność danego badania i w razie potrzeby wybrać odpowiednią metodę badawczą w zależności od EUT, zakresu częstotliwości, źródła zaburzeń, itp.
UWAGA Jak to opisano w Przewodniku IEC 107, jest to podstawowa publikacja EMC do wykorzystania przez komitety IEC ds. wyrobów. Jak to również określono w Przewodniku 107, komitety IEC ds. wyrobów odpowiadają za ustalenie, czy niniejsza norma dotycząca badań odporności powinna mieć zastosowanie czy nie, a jeśli ma zastosowanie, to odpowiadają za ustalenie odpowiednich poziomów probierczych oraz kryteriów oceny działania. TC 77 i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów w ocenie wartości poszczególnych badań odporności dla ich wyrobów.
Niniejszy dokument dotyczy badań odporności związanych z polami magnetycznymi i elektromagnetycznymi RF o częstotliwości radiowej od dowolnego źródła użytego w bliskiej odległości od innych elektrycznych lub elektronicznych urządzeń lub systemów.
Niniejszy dokument przedstawia niezależną metodę badawczą. Nie zaleca się stosowania innych metod badawczych jako zamienników potwierdzających zgodność z niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-39:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-39: Metody badań i pomiarów -- Pola radiowe w bliskiej odległości -- Badanie odporności
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-39:2017 [IDT], IEC 61000-4-39:2017 [IDT]
ICS 33.100.20