PN-EN ISO 19001:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Informacje dostarczane przez wytwórcę wraz z odczynnikami do diagnostyki in vitro do barwienia w biologii

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące informacji dostarczanych przez wytwórców wraz z odczynnikami stosowanymi do barwienia w biologii. Dotyczy to producentów, dostawców i sprzedawców barwników, odczynników do barwienia, odczynników chromogennych i innych odczynników używanych do barwienia w histologii i cytologii, łącznie z bakteriologią, hematologią, histochemią, podczas prac w laboratoriach medycznych, zarówno w badaniach rutynowych jak i w bakteriologii naukowo-badawczej. Wymagania dotyczące informacji dostarczanych przez wytwórców określone w niniejszej Normie Międzynarodowej są warunkiem wstępnym do osiągnięcia porównywalnych i odtwarzalnych wyników we wszystkich dziedzinach barwienia w biologii.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 19001:2013-07/Ap1:2016-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-EN ISO 19001:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Informacje dostarczane przez wytwórcę wraz z odczynnikami do diagnostyki in vitro do barwienia w biologii
Data publikacji 30-07-2013
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 19001:2013 [IDT], ISO 19001:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12376:2006 - wersja polska
ICS 11.040.55, 11.100.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 19001:2013-07/Ap1:2016-07E