PN-EN 61000-4-28:2004 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-28: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej

Zakres

Podano badania odporności sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zmiany częstotliwości w sieci zasilającej. Uwzględniono urządzenia przyłączone do sieci 50/60 Hz o znamionowym fazowym prądzie zasilania mniejszym lub równym 16 A

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-28:2004 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-28: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej
Data publikacji 02-02-2004
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-28:2000 [IDT], IEC 61000-4-28:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-28:2002 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-28:2004/A2:2011P, PN-EN 61000-4-28:2004/A1:2006P, PN-EN 61000-4-28:2004/A1:2005E, PN-EN 61000-4-28:2004/A2:2009E