PN-EN 61000-4-28:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-28:2004 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-28: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na zmiany częstotliwości w sieci zasilającej

Zakres

Podano badania odporności sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zmiany częstotliwości w sieci zasilającej. Dotyczy urządzeń przyłączonych do sieci 50/60 Hz o znamionowym fazowym prądzie zasilania mniejszym lub równym 16 A

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61000-4-28:2002 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-28: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na zmiany częstotliwości w sieci zasilającej
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 02-02-2004
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-28:2000 [IDT]
Dyrektywa 2004/108/EC
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-28:2004 - wersja polska