PN-EN 13310:2015-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13310+A1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania użytkowe i metody badań zlewozmywaków kuchennych do użytku domowego, co zapewnia, że wyrób po zainstalowaniu zgodnie z instrukcjami producenta uzyska zadowalające właściwości użytkowe.

UWAGA 1 W niniejszej normie określenie „do użytku domowego” dotyczy również zastosowania w hotelach, domach studenckich, szpitalach i podobnych budynkach.

W niniejszym dokumencie nie określono wymagań estetycznych i wszystkich wymiarów zlewozmywaków kuchennych. Norma nie ma zastosowania do przemysłowych zlewozmywaków kuchennych.

UWAGA 2 Wszystkie rysunki są tylko przykładami; dopuszczalne są inne kształty

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13310:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań
Data publikacji 04-09-2015
Data wycofania 27-11-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 13310:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13310:2005 - wersja polska
ICS 91.140.70
Zastąpiona przez PN-EN 13310+A1:2018-11 - wersja angielska