PN-EN 61000-3-3:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-3-3:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

Zakres

Ustalono dopuszczalne poziomy zmian napięcia, które mogą być powodowane przez badane urządzenia w określonych warunkach i podano wskazówki dotyczące metod ich wyznaczania. Postanowienia normy stosuje się do urządzeń elektrycznych i elektronicznych o fazowym prądzie zasilającym do 16 A włącznie, przeznaczonych do przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia o napięciu fazowym zawartym pomiędzy 220 i 250 V oraz częstotliwości 50 Hz bez uwzględniania warunków przyłączenia

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-3-3:2011 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
Data publikacji 04-01-2011
Data wycofania 03-10-2013
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-3-3:2008 [IDT], IEC 61000-3-3:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-3-3:2009 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-3-3:2013-10 - wersja angielska