PN-EN 60904-1-1:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elementy fotowoltaiczne -- Część 1-1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych wielozłączowych elementów fotowoltaicznych (PV)

Zakres

Niniejsza część IEC 60904 opisuje procedury pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych wielozłączowych elementów fotowoltaicznych oświetlonych naturalnym lub symulowanym światłem słonecznym. Norma ma zastosowanie do pojedynczych ogniw PV, podzespołów ogniw lub całych modułów PV. Zasadniczo dotyczy elementów pracujących pod światłem nie skoncentrowanym, ale pewne jej fragmenty mogą być wykorzystane również do pomiarów elementów wielozłączowych przeznaczonych do pracy z koncentratorami światła. Zasadniczym warunkiem wstępnym jest znajomość charakterystyki odpowiedzi spektralnej elementów wielozłączowych, których pomiar opisany jest w normie IEC 60904-8-1.
Wymagania dotyczące pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych jednozłączowych elementów ujęte są w normie IEC 60904-1, podczas gdy w niniejszym dokumencie opisane zostały dodatkowe wymagania związane z pomiarem charakterystyk prądowo-napięciowych wielozłączowych elementów PV.
Dokument niniejszy może być stosowany w przypadku elementów PV zaprojektowanych do zastosowania pod światłem skoncentrowanym o ile ich pomiar jest wykonywany beż elementów optyki skupiającej światło i są one oświetlone promieniowaniem bezpośrednim padającym prostopadle z korekcją niedopasowania spektralnego wykonaną w odniesieniu do prostopadłego oświetlenia o wzorcowym rozkładzie widmowym. Wzorcowy rozkład widmowy promieniowania podany jest w normie IEC 60904-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60904-1-1:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Elementy fotowoltaiczne -- Część 1-1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych wielozłączowych elementów fotowoltaicznych (PV)
Data publikacji 01-12-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 60904-1-1:2017 [IDT], IEC 60904-1-1:2017 [IDT]
ICS 27.160