PN-EN 62109-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników

Zakres

Niniejsza Część 2 normy IEC 62109 zawiera szczegółowe wymagania dotyczące falowników prądu stałego jak i przemiennego oraz urządzeń, posiadających lub pełniących funkcje falowników w uzupełnieniu do innych funkcji, tam gdzie falowniki dedykowane są do pracy w fotowoltaicznych systemach energetycznych. Falowniki objęte niniejszą normą mogą współpracować z siecią energetyczną, mogą być autonomiczne lub wielofunkcyjne, mogą być zasilane zarówno przez pojedyncze moduły fotowoltaiczne, jak i zespoły modułów połączonych w różne konfiguracje, mogą współpracować z akumulatorami lub innymi urządzeniami magazynującymi energię. Falowniki wielofunkcyjne lub pracujące w różnych modach powinny spełniać każde z wymagań odpowiednio do funkcji i rodzaju pracy. W niniejszej normie nie podano wymagań dotyczących samych połączeń w obrębie sieci energetycznej dla falowników z tą siecią współpracujących

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62109-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników
Data publikacji 04-11-2011
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 62109-2:2011 [IDT], IEC 62109-2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 27.160