PN-EN 60695-9-2:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie

Zakres

W niniejszej części EN 60695 podano wytyczne dotyczące oceny powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomienia na wyrobach elektrotechnicznych i na materiałach, z których zostały wytworzone. Przedstawiono bieżący stan wiedzy dotyczący metod badań oraz o ile są dostępne konkretne spostrzeżenia dotyczące ich znaczenia i stosowania. Podaną listę prób nie należy traktować jako zamkniętą. Metody prób, które nie zostały opracowane przez IEC/TC 89 uważa się za niewłączone przez IEC/TC 89 dopóki to nie zostanie wyraźnie określone. Niniejsze podsumowanie nie może być stosowane zamiast opublikowanych norm, które są jedynymi ważnymi dokumentami odniesienia. Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-9-2:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie
Data publikacji 17-10-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-9-2:2014 [IDT], IEC 60695-9-2:2014 [IDT]
ICS 13.220.40, 29.220