PN-EN 60695-5-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 5-1: Uszkodzenia korozyjne spowodowane działaniem lotnych produktów spalania -- Wytyczne ogólne

Zakres

Podano wytyczne dotyczące ogólnych wymagań w odniesieniu do metod prób uszkodzeń korozyjnych, pomiaru uszkodzeń korozyjnych oraz ocenę zagrożenia ogniowego na podstawie danych uzyskanych z uszkodzeń korozyjnych. Podano definicje 10 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-5-1:2007 - wersja polska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 5-1: Uszkodzenia korozyjne spowodowane działaniem lotnych produktów spalania -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 11-05-2007
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-5-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-5-1:2003 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40