PN-EN 13197+A1:2014-08 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Symulator ścierania Stół obrotowy

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje wymagania dla badań na symulatorze ścierania materiałów do poziomego oznakowania dróg, przeznaczonych zarówno do stałego jak i tymczasowego oznakowania dróg, łącznie z materiałami o zwiększonej odblaskowości w warunkach wilgotnych pomijając punktowe elementy odblaskowe. Podaje opis wyposażenia i charakterystyki płyty badań; podaje również opis metody badania obejmującej zastosowanie materiałów do poziomego oznakowania dróg, warunków badań podczas badania ścierania, parametry które należy zmierzyć, częstość pomiarów i sposób przedstawienia wyników w sprawozdaniu z badań.
Niniejszy dokument podaje również wymagania do spełnienia kiedy badania służą do uzyskania oznakowania CE.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13197+A1:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Symulator ścierania Stół obrotowy
Data publikacji 19-08-2014
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13197:2011+A1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13197:2011 - wersja angielska
ICS 93.080.20