PN-EN IEC 60695-5-1:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 5-1: Uszkodzenia korozyjne spowodowane działaniem lotnych produktów spalania -- Wytyczne ogólne

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60695 podaje wytyczne dotyczące:
a) ogólnych aspektów metod testowania uszkodzeń korozyjnych
b) metod pomiarowych uszkodzeń korozyjnych
c) wyboru metod testowych
d) znaczenie danych z uszkodzeń korozyjnych dla oceny zagrożeń
Niniejsza podstawowa publikacja, dotycząca bezpieczeństwa, jest przeznaczona głównie do użytku przez komitety techniczne podczas przygotowania norm w zgodności z zasadami zdefiniowanymi w Przewodniku IEC 104 oraz Przewodniku ISO/IEC 51. Nie jest przeznaczona do użytku przez producentów lub jednostki certyfikujące.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody prób lub warunki prób zawarte w niniejszej podstawowej publikacji dotyczącej bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane albo włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60695-5-1:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 5-1: Uszkodzenia korozyjne spowodowane działaniem lotnych produktów spalania -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 12-07-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60695-5-1:2021 [IDT], IEC 60695-5-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-5-1:2007 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40