PN-EN 60695-11-20:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60695-11-20:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-20: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 500 W

Zakres

Określono metodę klasyfikacji dotyczącą porównania zachowania się próbek, wykonanych z tworzyw sztucznych i innych materiałów niemetalicznych, podczas palenia oraz ich odporności na przypalenie, narażanych na działanie źródła zapalenia w postaci płomienia o mocy znamionowej 500 W. Podano pięć definicji oraz opis aparatury, opis próbek, metodę badania i sprawozdanie z próby

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60695-11-20:2002 - wersja polska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-20: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 500 W
Data publikacji 10-12-2002
Data wycofania 17-08-2015
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-11-20:1999 [IDT], IEC 60695-11-20:1999 [IDT], IEC 60695-11-20:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-11-20:2002 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN 60695-11-20:2015-08 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60695-11-20:2002/A1:2005P