PN-EN 60601-2-50:2009/A1:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-50:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-50: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do fototerapii noworodków

Zakres

We Wprowadzeniu zastąpiono w drugim akapicie IEC 60601-1:2005 przez IEC 60601-1. W Podrozdziale 201.1 zastąpiono w treści pierwszego odsyłacza IEC 60601-1:2005 przez IEC 60601-1. W Podrozdziale 201.1.3 zastąpiono w treści drugiego odsyłacza IEC 60601-1-10:2007 przez IEC 60601-1-10. W Podrozdziale 201.2 zastąpiono IEC 60601-1-2:2007 przez IEC 60601-1-2. W Podrozdziale 201.3 zastąpiono w pierwszym akapicie IEC 60601-1:2005 przez IEC 60601-1. W Podrozdziale 201.9.6.2 zastąpiono istniejący czwarty akapit nowym akapitem. W Rozdziale 202 zastąpiono w pierwszym akapicie IEC 60601-1-2:2007 przez IEC 60601-1-2. W Podrozdziale 202.6.2.3 zastąpiono numer, tytuł i cały tekst przez nowy numer podrozdziału, tytuł i tekst..
W Załączniku AA, Podrozdział 201.11.1 dodano za istniejącym tekstem nowy tekst. W Załączniku AA, Podrozdział 202.6.2.3.13 usunięto numer, tytuł i cały tekst. W Bibliografii zastąpiono istniejące odniesienie [8] przez nowe odniesienie. Wprowadzono modyfikacje w Indeksie terminów zdefiniowanych oraz dodano nowy termin.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-50:2009/A1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-50: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do fototerapii noworodków
Data publikacji 13-02-2017
Data wycofania 08-12-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-50:2009/A1:2016 [IDT], IEC 60601-2-50:2009/AMD1:2016 [IDT]
ICS 11.040.60
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-50:2021-12 - wersja angielska