PN-EN 60601-2-50:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-50:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-50: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do fototerapii noworodków

Zakres

Określono wymagania stosowane do urządzeń do fototerapii noworodków, które za pomocą środków promieniowania widzialnego służą do zmniejszenia bilirubiny w ciele noworodków zakażonych żółtaczką w pierwszych miesiącach życia. Określono badania w celu wykazania zgodności z tymi wymaganiami. Określono wymaganie graficznej reprezentacji widmowego napromienienia w instrukcji użytkowania urządzenia oraz wymaganie samoczynnego powrotu do zadanych wartości nastaw po przerwaniu i przywróceniu zasilania urządzenia (jeśli to zagrożenie może wystąpić). Określono wymagania odpowiednich elementów podpierających dla wyposażenia. Ma zastosowanie również do urządzeń fototerapii noworodków w celu złagodzenia lub kompensacji skutków choroby, obrażenia lub upośledzenia ruchowego. Nie ma natomiast zastosowania do fizjoterapeutycznych urządzeń grzejnych, inkubatorów dla noworodków, inkubatorów transportowych, ogrzewaczy promiennikowych dla noworodków

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 16-07-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60601-2-50:2009 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-50: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do fototerapii noworodków
Data publikacji 28-08-2009
Data wycofania 08-12-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-50:2009 [IDT], IEC 60601-2-50:2009 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-50:2007 - wersja polska
ICS 11.040.60
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-50:2021-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-50:2009/A11:2011E, PN-EN 60601-2-50:2009/A1:2017-02E