PN-EN 60601-2-43:2010/A2:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych

Zakres

Celem niniejszej drugiej zmiany do IEC 60601-2-43:2010 jest wprowadzenie następujących zmian:
– wyjaśnienie zakresu w odniesieniu do mobilnych zestawów rentgenowskich oraz możliwości
zastosowania podrozdziałów IEC 60601-2-54;
– odwołanie się do wspólnych podrozdziałów, wynikających z IEC 60601-2-54:2009/AMD2:2018;
– przyjęcie 201.7.9.1 z IEC 60601-2-54:2009/AMD2:2018 - 201.7.9.1 przestaje być modyfikowany;
– uwzględnienie przyjętych wymagań lub zaleceń z IEC 60601-2-54:2009/AMD2:2018 do
• zarządzania przechowywaniem obrazów z radioskopii, w 203.6.1.101,
• wyświetlania ostatniego zatrzymanego obrazu (OBRAZ LIH), w 203.6.7.101, i
• graficznego wskazania granic POLA PROMIENIOWANIA, w 203.8.102.2;
– uwzględnienia zaleceń dotyczących ochrony obudowy gantry, w 201.11.6.5.103;
– uwzględnienia wymagań dotyczących częstotliwości powtarzania impulsów PROMIENIOWANIA
RENTGENOWSKIEGO podczas radioskopii, w 203.6.3.103;
– uwzględnienia w podrozdziale 203.6.4.5 zaleceń dotyczących ROZKŁADU DAWKI wraz z dodatkowymi definicjami z 201.3;
– uwzględnienia wymagań dotyczących wyświetlacza wartości iloczynu dawka-powierzchnia, w 203.6.4.5
– dodano różne inne wyjaśnienia techniczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-43:2010/A2:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych
Data publikacji 14-09-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-43:2010/A2:2020 [IDT], IEC 60601-2-43:2010/AMD2:2019 [IDT]
ICS 11.040.50