PN-EN 60601-2-23:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń monitorujących przezskórnie ciśnienie parcjalne

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH PRZEZSKÓRNIE CIŚNIENIE PARCJALNE, jak zdefiniowano w 201.3.63 zwanych dalej URZADZENIAMI ME, niezależnie od tego czy stanowią samodzielne URZĄDZENIE ME czy część systemu.
Ma zastosowanie do monitorów przezskórnych dla dorosłych, dzieci i noworodków, włącznie z monitorowaniem płodu podczas porodu. Niniejsza norma nie ma zastosowania do oksymetrów mierzących nasycenie hemoglobiny ani do urządzeń stosowanych do powierzchni ciała innej niż skóra (na przykład spojówka, błona śluzowa)
Jeśli rozdział lub podrozdział jest szczególnie przeznaczony tylko do zastosowania dla URZADZEŃ ME lub tylko do SYSTEMÓW ME, powinno być to wskazane w tytule i zawartości tego rozdziału lub podrozdziału. Jeżeli nie zostało to wskazanie, rozdział lub podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME oraz SYSTEMÓW ME.
ZAGROŻENIA mające wpływ na przewidziane działanie fizjologiczne w zakresie tej normy dla URZĄDZEŃ ME lub SYSTEMÓW ME nie są objęte szczególnymi wymaganiami niniejszej normy z wyjątkiem pkt. 7.2.13 i 8.4.1 normy ogólnej.
UWAGA Patrz również pkt 4.2 w Normie Ogólnej

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-23:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń monitorujących przezskórnie ciśnienie parcjalne
Data publikacji 12-01-2016
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-23:2015 [IDT], IEC 60601-2-23:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-23:2006 - wersja polska
ICS 11.040.55