PN-EN 60601-2-21:2009/A1:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-21:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego ogrzewaczy promiennikowych dla noworodków

Zakres

W drugim akapicie we Wprowadzeniu zastąpiono IEC 60601-1:2005 przez IEC 60601-1. W Podrozdziale 201.1, w pierwszym odsyłaczu zastąpiono IEC 60601-1:2005 przez IEC 60601-1. Zastąpiono drugi akapit nowym tekstem oraz usunięto gwiazdkę z tytułu w Podrozdziale 201.1.3. Dodano gwiazdkę na początku tytułu oraz nowy akapit na końcu Podrozdziału 201.1.4. Zastąpiono IEC 60601-1-2:2007 przez IEC 60601-1-2 i usunięto odniesienie do IEC 60601-1-10:2007 w Podrozdziale 201.2. Usunięto uwagę na końcu Podrozdziału 201.3.201. W Podrozdziale 202 zastąpiono w pierwszym akapicie IEC 60601-1-2:2007 przez IEC 60601-1-2. W Podrozdziale 202.6.2.3 zastąpiono numer, tytuł i cały tekst nowym numerem podrozdziału, tytułem i tekstem. Usunięto cały Rozdział 210. W Załączniku AA dodano zaraz po tytule załącznika nowy tekst i rysunek. W Załączniku AA, Podrozdział 201.1.3 usunięto tytuł i cały tekst oraz dodano nowy tekst. W Załączniku AA, Podrozdział 201.9.6.2.1.101 za istniejącym tekstem dodano nowy tekst. W Podrozdziałach 202.6.2.3.1, 210.5.1, 210.6.3, 210.8.2.2.6 usunięte zostały tytuły i cały tekst. W Bibliografii usunięto dwa powołania oraz dodano nowe powołanie do normy. W Indeksie terminów zdefiniowanych zastąpiono jeden termin nowym terminem oraz zastąpiono wszystkie powołania datowane do norm przez powołania niedatowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-21:2009/A1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego ogrzewaczy promiennikowych dla noworodków
Data publikacji 13-02-2017
Data wycofania 07-12-2021
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-21:2009/A1:2016 [IDT], IEC 60601-2-21:2009/AMD1:2016 [IDT]
ICS 11.040.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-21:2021-12 - wersja angielska