PN-EN 60601-2-11:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego dla urządzeń do radioterapii wiązką promieniowania gamma

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ DO RADIOTERAPII WIĄZKĄ PROMIENIOWANIA GAMMA z uwzględnieniem urządzeń do WIELOŹRÓDŁOWEJ RADIOTERAPII STEREOTAKTYCZNEJ, zwanych URZĄDZENIAMI ME.
Jeżeli rozdział lub podrozdział jest w szczególności przeznaczony do zastosowania jedynie do URZĄDZEŃ ME albo SYSTEMÓW ME, tytuł lub zawartość rozdziału lub podrozdziału będą o tym mówiły. W innym przypadku, rozdział i podrozdział mają zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i SYSTEMÓW ME.
ZAGROŻENIA związane z celowym działaniem URZĄDZENIA ME albo SYSTEMU ME wywołującym skutki fizjologiczne nie są objęte szczególnymi wymaganiami w niniejszej normie, z wyjątkiem Podrozdziałów 7.2.13 i 8.4.1 normy ogólnej.
UWAGA Patrz także Podrozdział 4.2 normy ogólnej.
Ustalono wymagania, które powinny być przestrzegane przez wytwórców w zakresie projektowania i budowy URZĄDZEŃ DO RADIOTERAPII WIĄZKĄ PROMIENIOWANIA GAMMA.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-11:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego dla urządzeń do radioterapii wiązką promieniowania gamma
Data publikacji 26-08-2015
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-11:2015 [IDT], IEC 60601-2-11:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-11:2007 - wersja polska
ICS 11.040.50