PN-EN 60601-2-11:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-11:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-11: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do radioterapii wiązką promieniowania gamma

Zakres

Określono wymagania bezpieczeństwa urządzeń terapeutycznych wytwarzających promieniowanie gamma, przeznaczonych do radioterapii ludzi. Obejmuje urządzenia, których wybór i prezentacja parametrów pracy mogą być sterowane przez programowany system elektroniczny. Dotyczy urządzeń, które są przeznaczone do dostarczania wiązki promieniowania gamma w normalnych odległościach leczenia większych niż 5 cm przy zastosowaniu źródeł promieniowania zamkniętych. Ustalono wymagania w celu zapewnienia bezpieczeństwa promieniowania i podwyższenia bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego urządzeń do terapii promieniowaniem gamma oraz określono badania dotyczące sprawdzenia zgodności z tymi wymaganiami. Podano 28 definicji terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-11:2007 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-11: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do radioterapii wiązką promieniowania gamma
Data publikacji 26-09-2007
Data wycofania 26-08-2015
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN 60601-2-11:1997 [IDT], EN 60601-2-11:1997/A1:2004 [IDT], IEC 60601-2-11:1997 [IDT], IEC 60601-2-11:1997/AMD1:2004 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-11:2002 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-11:2002/A1:2005 - wersja angielska
ICS 11.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-11:2015-08 - wersja angielska