PN-EN 60598-2-23:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60598-2-23:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe -- Systemy oświetleniowe ELV do żarówek

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące systemów bardzo niskiego napięcia do żarówek powszechnego użytku zasilanych napięciem nie przekraczającym 1000 V, w oprawach oświetleniowych połączonych równolegle, zasilanych poprzez swobodnie zawieszane przewody lub profile. Prąd zasilający obwodu wejściowego ograniczono do 25 A

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 15-01-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60598-2-23:2005 - wersja polska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe -- Systemy oświetleniowe ELV do żarówek
Data publikacji 07-09-2005
Data wycofania 14-06-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-23:1996 [IDT], EN 60598-2-23:1996/A1:2000 [IDT], EN 60598-2-23:1996/corrigendum Mar. 1997 [IDT], IEC 60598-2-23:1996/AMD1:2000 [IDT], IEC 60598-2-23:1996 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60598-2-23:2002 - wersja angielska
ICS 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60598-2-23:2021-06 - wersja angielska