PN-ISO 9003:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9001:2001 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Systemy jakości -- Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach końcowych

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące systemu jakości w przypadku, gdy wymaga się od dostawcy wykazania zdolności do wykrywania wyrobów niezgodnych z wymaganiami podczas kontroli i badań końcowych oraz zdolności do nadzorowania trybu postępowania z tymi wyrobami. Norma jest stosowana w sytuacjach, gdy zaufanie do zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami można uzyskać za pomocą wykazania przez dostawcę zdolności do prowadzenia w sposób zadowalający kontroli i badań gotowego wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 9003:1996 - wersja polska
Tytuł Systemy jakości -- Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach końcowych
Data publikacji 05-03-1996
Data wycofania 11-09-2001
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 9003:1994 [IDT]
Zastępuje PN-EN 29003:1993 - wersja polska
ICS 03.120.10, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9001:2001 - wersja polska