PN-EN 50237:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60903:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rękawice pięcio- i trójpalcowe do celów elektrycznych wzmocnione mechanicznie

Zakres

Podano wymagania dotyczące rękawic elektroizolacyjnych wykonanych z elastomerów o zwiększonej odporności mechanicznej. Podano zakres i metodykę badań elektrycznych, mechanicznych i cieplnych. Określono wymagane zakresy badań typu, wyrobu oraz badań wyrywkowych przy jednoczesnym zdefiniowaniu przyjętego przez producenta planu zapewnienia jakości wyrobu. Podano definicje 21 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50237:2002 - wersja polska
Tytuł Rękawice pięcio- i trójpalcowe do celów elektrycznych wzmocnione mechanicznie
Data publikacji 11-03-2002
Data wycofania 15-08-2004
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 50237:1997 [IDT], IEC 60903:2014 [NEQ], IEC 61942:1997 [NEQ]
ICS 13.260, 13.340.40
Zastąpiona przez PN-EN 60903:2004 - wersja angielska