PN-EN 60903:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60903:2006 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Prace pod napięciem -- Rękawice z materiału izolacyjnego

Zakres

Podano wymagania dotyczące rękawic z materiału izolacyjnego oraz rękawic pięciopalcowych i trójpalcowych, które zwykle są stosowane w połączeniu z ochronnymi rękawicami skórzanymi - nakładanymi na rękawice izolacyjne w celu ich mechanicznego wzmocnienia - oraz wymagania dotyczące rękawic izolacyjnych bez mechanicznego wzmocnienia. Określono klasy i kategorie rękawic. Podano wymagania fizyczne dotyczące rękawic. Określono zakres i metody badań elektrycznych, mechanicznych i cieplnych. Określono wymagane zakresy badań typu, badań wyrobu i badań wyrywkowych. Podano definicje 24 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60903:2004 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Rękawice z materiału izolacyjnego
Data publikacji 15-08-2004
Data wycofania 06-04-2006
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 60903:2003 [IDT], IEC 60903:2002 [MOD], IEC 60903:2002/COR2:2005 [MOD], IEC 60903:2002/COR1:2003 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60903:1998 - wersja polska, PN-EN 50237:2002 - wersja polska
ICS 13.260, 13.340.40
Zastąpiona przez PN-EN 60903:2006 - wersja polska