PN-EN 60598-2-19:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe napowietrzane (wymagania bezpieczeństwa)

Zakres

Ustalono wymagania bezpieczeństwa dotyczące opraw oświetleniowych napowietrzanych do świetlówek zasilanych napięciem nie przekraczającym 1000 V, stosowanych w systemach kanałów wentylacyjnych lub przestrzeniach wentylacyjnych. Norma dotyczy wyłącznie aspektów bezpieczeństwa, bez wymagań dotyczących aspektów funkcjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60598-2-19:2002/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-19:2002 - wersja angielska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe napowietrzane (wymagania bezpieczeństwa)
Data publikacji 15-09-2002
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-19:1989 [IDT], EN 60598-2-19:1989/A2:1998 [IDT], IEC 60598-2-19:1981/AMD1:1987 [MOD], IEC 60598-2-19:1981/AMD2:1997 [IDT], IEC 60598-2-19:1981 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.140.40
Elementy dodatkowe PN-EN 60598-2-19:2002/AC:2006E