PN-EN 60564:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60564:2003 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji

Zakres

Określono wymagania dotyczące mostków prądu stałego do pomiaru rezystancji. Uwzględniono także sprzęt pomocniczy, wbudowany do mostków. W normie podano 33 definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60564:2002 - wersja angielska
Tytuł Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 30-04-2003
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60564:1993 [IDT], EN 60564:1993/A2:1997 [IDT], IEC 60564:1977/AMD2:1997 [IDT], IEC 60564:1977 [IDT], IEC 60564:1977/AMD1:1981 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-E-06510:1987 - wersja polska
ICS 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 60564:2003 - wersja polska