PN-EN 60564:2003 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji

Zakres

Określono wymagania dotyczące mostków prądu stałego do pomiaru rezystancji. Uwzględniono także sprzęt pomocniczy, wbudowany do mostków. W normie podano 33 definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60564:2003 - wersja polska
Tytuł Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji
Data publikacji 30-04-2003
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60564:1993 [IDT], EN 60564:1993/A2:1997 [IDT], IEC 60564:1977/AMD1:1981 [IDT], IEC 60564:1977 [IDT], IEC 60564:1977/AMD2:1997 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60564:2002 - wersja angielska
ICS 17.220.20